Slut med Stress

Jo tidligere man får samtaler og tager fat om udfordringerne, des kortere vil sygemeldingsperioden være. Man kan også være heldig at gribe ind inden sygemelding.

Karierehuset er jeres medspiller under hele forløbet, der bliver afholdt samtaler undervejs og der vil være efterværn, hvor medarbejder og nærmeste leder kan få sparring også efter raskmelding.

Karrierehuset har erfaring med stresssygemeldinger, fastholdelsesplan, genoptagelse af arbejde både delvist og fuldt samt stressbehandling undervejs. Det er optimalt at alle parter omkring medarbejderen samarbejder, så vi tilbyder også kontakt til kommunen undervejs.

Selvfølgelig gør vi intet uden medarbejderens samtykke.

Indhold

  • Opstartssamtale med medarbejder og derefter med den nærmeste leder
  • 4-5 stresscoach-samtaler med medarbejder
  • Udarbejdelse af plan for genoptagelse af arbejdet med medarbejder, følges op jævnligt
  • Derefter forelægges plan nærmeste leder
  • Evt. kontakt til kommunen
  • 2-3 yderligere stresscoachsamtaler med medarbejder
  • Rundbordssamtale
  • Sparring efter raskmelding

Der vil under hele forløbet blive afholdt rundbordssamtaler med relevante parter.

Samlet pris 19.500 +moms (Sølv)

Der er yderligere 2 pakker at vælge mellem

Guld: Samlet pris 23.500 +moms – der følges op 2-3 gange efter raskmelding dertil kan medarbejder og leder kontakte Karrierehuset uden beregning

Bronze: Samlet pris 17.500 +moms – Færre stresscoachsamtaler og ingen sparring efter raskmelding.