Fastholdelse

Jo tidligere man får samtaler og tager fat på udfordringerne, des kortere vil sygemeldingsperioden være. Man kan også være heldig at gribe ind inden sygemelding.

Karierehuset er jeres medspillere under hele forløbet, der bliver afholdt samtaler undervejs og der vil være efterværn, hvor medarbejder og nærmeste leder kan få sparring også efter raskmelding.

Karrierehuset har erfaring med sygemeldinger, fastholdelsesplan, genoptagelse af arbejde både delvist og fuldt samt samtaler undervejs. Det er optimalt at alle parter omkring medarbejderen samarbejder, så vi tilbyder også kontakt til kommunen undervejs.

Selvfølgelig gør vi intet uden medarbejderens samtykke.

Indhold

  • Opstartssamtale med medarbejder og derefter med den nærmeste leder
  • 2-3 samtaler med medarbejder
  • Udarbejdelse af plan for genoptagelse af arbejdet med medarbejder, følges op jævnligt
  • Derefter forelægges plan nærmeste leder
  • Evt. kontakt til kommunen
  • 1-2 yderligere samtaler med medarbejder
  • Rundbordssamtale
  • Sparring efter raskmelding

Der vil under hele forløbet blive afholdt rundbordssamtaler med relevante parter.

Samlet pris 17.500 +moms (Sølv)

Der er yderligere 2 pakker at vælge mellem

Guld: Samlet pris 21.500 +moms – der følges op 2-3 gange efter raskmelding dertil kan medarbejder og leder kontakte Karrierehuset uden beregning

Bronze: Samlet pris 15.500 +moms – De fleste møder holdes via telefon